“Bu sayfada yayımlanan veriler bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde Kullanıcı’ya alacak doğurmaz. Acente bilgileri, kayıtları, komisyon hakkedişleri ve ödemelerine ilişkin Kullanıcı ile Dumankaya’nın imzalarını taşıyan belgeler her zaman esas alınacaktır. Kullanıcı bu portalde bilgilendirme amacıyla yayımlanan verileri kullanarak Dumankaya’dan hak ve alacak talep edemez. Kullanıcı portalde, kendi bilgi ve kayıtlarına dair yanlışlık tespit ederse bunu derhal Dumankaya’ya haber vermekle mükelleftir.”